supra_58

Promiennik podczerwieni supraSchwank jest najbardziej sprawnym i wydajnym modelem spośród jasnych promienników podczerwieni, zalicza się do pierwszej klasy wydajności energetycznej [oferując najwyższy współczynnik promieniowania na świecie zmierzony przez Schwank]. Taki wynik uzyskaliśmy nie tylko poprzez specjalny dobór najlepszych materiałów dla tego typu urządzenia, zastosowanie komory mieszania delta służącej do ogrzewania mieszanki paliwowo-powietrznej oraz odpornej na wysokie temperatury siatki promieniującej zamontowanej na frontowej części płytek ceramicznych a także poprzez użycie specjalnej, pełnej izolacji całej obudowy urządzenia, opracowanej na potrzeby przemysłu lotniczego i astronautycznego. W ten sposób zredukowaliśmy do minimum straty ciepła [zwane również stratami konwekcyjnymi] oraz straty poprzez przenikanie przez sufit. Ciepło rozprzestrzenia się do miejsc, w których jest rzeczywiście potrzebne, czyli do części użytkowych budynku.